O firmie

Specjalizujemy się w wykonawstwie horyzontalnych przewiertów sterowanych (Horizontal Drilling  HDD) pod rzekami, torowiskami oraz drogami dla branży wodno-kanalizacyjnej, telekomunikacji, gazownictwa i energetyki.

Wykonywane przez nas roboty mają charakter zarówno kompleksowy – z przygotowaniem terenu oraz zapewnieniem niezbędnych pozwoleń i dokumentacji, jak i częściowy – poprzez wykonawstwo pojedynczych przewiertów.

Dzięki sprzętowi firm Vermeer i DitchWitch, który mamy do dyspozycji oraz dzięki doświadczeniu kadry i pracowników ŚPRI już od roku 1992 jest w stanie wykonywać najtrudniejsze zadania sterowanych wierceń horyzontalnych  o średnicy do 700mm i długości do 600mb.

Oferujemy również wynajem sprzętu budowlanego (koparki CAT, mini koparki Takeuchi mini-ładowarki CASE wdmuchiwarki do światłowodów i wiele innych)  oraz pojazdy samochodowe ciężarowe i osobowe.

Obszarem naszego zainteresowania jest są również nieruchomości. Oferujemy m.in. możliwość wynajęcia powierzchni biurowych i magazynowych z rampą w naszym budynku przy ul. Karoliny 2 i Ludwika 46A. Posiadamy także tereny inwestycyjne w Katowicach i Opolu.