Fotowoltaika

  • Wykorzystanie energii słonecznej do wytwarzania energii elektrycznej
  • Wybudowanie instalacji fotowoltaicznej o mocy 40kW na potrzeby własne na budynku biurowo-magazynowym ŚPRI w roku 2016
  • Dofinansowanie instalacji z środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

   

 

Śląskie Przedsiębiorstwo Robót Inżynierskich Sp. z o. o. otrzymało finansowe wsparcie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

Tytuł projektu:

Budowa instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku biurowo-magazynowego zlokalizowanego w Katowicach, przy ul. Karoliny 2 o wartości 280 400,00 zł zrealizowany w 2016r.

przy wsparciu finansowym WFOŚiGW w Katowicach