Teren ŚPRI Sp. z o.o. w Katowicach przy ul. Karoliny 2 i Ludwika 46A