WIEDZA, DOŚWIADCZENIE, NOWOCZESNOŚĆ, PRECYZJA                 

  • INŻYNIERING
  • SIECI TELEKOMUNIKACYJNE
  • HORYZONTALNE PRZEWIERTY STEROWANE (HDD)
  • KOGENERACJA I TRIGENERACJA (CCHP)
  • NIERUCHOMNOŚCI – najem i zarządzanie
  • SYSTEMY IT

Śląskie Przedsiębiorstwo Robót Inżynierskich Sp. z o.o. specjalizuje się w wykonawstwie horyzontalnych przewiertów sterowanych (Horizontal Directional Drilling – HDD) pod rzekami, torowiskami, drogami dla branży wodno-kanalizacyjnej, telekomunikacji, gazownictwa i energetyki. Wciągane rury PE i stalowe. W niektórych przypadkach stosowana jest również technologia przecisku. Wykonywane przez nas roboty mają charakter zarówno kompleksowy – z przygotowaniem terenu oraz zapewnieniem niezbędnych pozwoleń i dokumentacji, jak i częściowy – poprzez wykonawstwo pojedynczych przewiertów.

Dzięki dysponowaniu specjalistycznym sprzętem firm Vermeer i DitchWitch oraz dzięki doświadczeniu kadry i pracowników ŚPRI już od roku 1992 (wówczas jako firma Ergotel Sp. z o.o.) oferuje wykonywanie najtrudniejszych sterowanych wierceń horyzontalnych  o średnicy do 700mm i długości do 600mb. Firma ŚPRI oferuje również wynajem sprzętu budowlanego (koparki CAT, mini koparki Takeuchi mini-ładowarki CASE wdmuchiwarki do światłowodów i wiele innych)  oraz pojazdy samochodowe ciężarowe i osobowe.

Natomiast kontakty z liderem w produkcji i wykorzystaniu silników gazowych na potrzeby energetyki firmą MWM (Caterpillar) owocują możliwością zaoferowania kompleksowych, ekologicznych rozwiązań w zakresie wysokosprawnej kogeneracji i tri-generacji, czyli wytwarzania energii elektrycznej, ciepła i chłodu (klimatyzacji).

Obszarem naszego zainteresowania jest są również nieruchomości. Oferujemy m.in. możliwość wynajęcia powierzchni biurowych i magazynowych z rampą w naszym budynku przy ul. Karoliny 2 i Ludwika 46A. Posiadamy także tereny inwestycyjne w Katowicach i Opolu.

 

przewierty sterowane przewierty horyzontalne HDD technika bezwykopowa przeciski pod drogami Vermeer D50 maszyny wiertnicze DitchWitch JT2020 

światłowody FTTH wdmuchiwanie i spawanie światłowodów sieci teletechniczne 

kogeneracja trigeneracja OZE fotowoltaika kogeneracja oparta o silniki gazowe