Śląskie Przedsiębiorstwo Robót Inżynierskich Spółka z o.o.

 Ul. Ludwika 46A
40-176 Katowice

E:mail: biuro@spri.pl   

NIP:  634-019-67-78
REGON:  270722103
KRS:  0000264438
D-U-N-S®  422135176