Wysokosprawna kogeneracja

ŚPRI WSPÓŁPRACUJE Z FIRMĄ DELOP CONSULT LLC, LP, DZIAŁAJĄCĄ NA RYNKACH POLSKI I CAŁEJ EUROPY, BĘDĄCĄ M.IN. PARTNEREM HANDLOWYM NAJWIĘKSZYCH PRODUCENTÓW SILNIKÓW GAZOWYCH WYKORZYSTYWANYCH W TZW. ENERGETYCE

ROZPROSZONEJ W INSTALACJACH KOGENERACYJNYCH (COMBINED HEAT AND POWER – CHP) I TRIGENERACYJNYCH (COMBINED COOLING, HEAT AND POWER – CCHP)

 

Kogeneracja wysokosprawna: to równoczesne wytwarzanie ciepła i energii elektrycznej lub mechanicznej w trakcie tego samego procesu technologicznego, z kolei z kogeneracją wysokosprawną mamy do czynienia wówczas, gdy wytwarzanie energii elektrycznej lub mechanicznej i ciepła użytkowego w kogeneracji zapewnia oszczędność energii pierwotnej zużywanej podczas pracy silnika np. Gazowego.

Tri-generacja – to dodatkowo (poza energią elektryczną i ciepłem) możliwość wytworzenia chłodu (dla celów klimatyzacji)

Posiadamy doświadczenie w projektach implementacji technologii kogeneracyjnej z wykorzystaniem gazu koksowniczego i  gazów kopalnianych (metanu)